top of page

IdeBank affald

Delehylde med bøger og/eller tøj på arbejdspladsen

Departement

Indkøb genbrugsfiltre til kaffemaskiner og te. Genbrug kaffegrums og te rester som gødning på de grønne områder.

Styrelse

Konkurrence på kontorniveau om at reducere madspild

Styrelse

Papirfri styrelse

Styrelse

Til DHL stafet hvert år indtænk hvem/hvad der kan modtage den meget madspild, som er leftover fra buffetten.

Departement

Salg af ”rester fra frokosten to go" fra kl. 14.00 til meget billig pris - undgå madspild.

Uddannelsesinstitution

Det skal være let at sortere til genanvendelse ved at f.eks. al plast er mærket så man kan fylde den i den fraktion der gør den mere værd som ressource.

Uddannelsesinstitution

Affaldssortering gentænkes, større og færre affaldsstationer, bedre arbejdsmiljø for rengørings-medarbejdere. Nudging omkring adfærd.

Uddannelsesinstitution

Færre skraldespande med poser på kontorer – fælles skraldespande få steder (husk sortering). Betyder mindre tid blandt rengøringspersonale, færre ressourcer, bedre økonomi og bedre sundhed (gå hen til skraldespande)

Uddannelsesinstitution

Når brugte møbler i staten ikke længere “må” anvendes i staten, kunne de afleveres til herberger for hjemløse. Dermed ville der blive længere levetid

Styrelse

Brug kun papir når det er nødvendigt ellers gem digitalt. 
Genbrug printet papir til at skrive noter på bagsiden.

Kulturinstitution


Forcere affaldssortering ved at fjerne skraldespande ved skrivebordene og lave sorteringstationer
 

Uddannelsesinstitution

Genanvendelige kopper med låg, til konferencer og i caféen.

Kulturinstitution

Mere synlig affaldssortering og dermed større indsigt i resultatet heraf.

Uddannelsesinstitution

Genbrug af kontormateriel.
- Lav en tavle et centralt sted hvor alle kan give input.
- Stil her løbende spørgsmål (eks. hvorfor er det en vane at affaldssortere hjemme, men ikke på arbejdspladsen )
- Plads til alle slags input
- Plads til løsningsforslag
- Mulighed for at byde ind hvis man vil være med til at sætte en ide i søen. 
= Måde at finde de rette ambassadører blandt elever og ansatte

Uddannelsesinstitution

Årlig gennemgang af behov for eksisterende tidsskriftabonnementer.

Styrelse

Koncept for videresalg i staten

Styrelse

Genbrug af DHL-t-shirts og lign.
 

Styrelse, departement

100% vegetarisk kantine
 

Styrelse

Sortere i flere fragmenter (fx glasaffald)
 

Uddannelsesinstitution

Kvalitet af tøj så det holder
 

Styrelse

”Fællesskab” som genbrug/byttebørs/byttemarked

Departement, driftsorganisation

Genbrug printede ark der er blanke på en side og lav notesblokke.

Departement

Statslig platform for at donere eller bytte brugte møbler, elektronik osv.

Styrelse

Mindske papirforbruget/printe mindre

Departement

Lettilgængelig og ensartet skraldesortering til alle afdelinger. Lidt alarm den grønne spand i hjemmet, bare til alt.

Uddannelsesinstitution 

Aflagt arbejdstøj fra kantine og rengøring bruges i de kreative værksteder  fx til Upcykling.

Uddannelsesinstitution

Find aftagere til genbrug af vores ‘affald’

Uddannelsesinstitution

Lave bytte central på vores Campi hvor studerende og ansatte kan sætte ting og tage ting. Fx bøger og tøj

Uddannelsesinstitution

Bedre affaldssortering, bl.a. i køkkener

Kulturinstitution

‘To good to go’ på alle materialer og i kantinen. Samarbejde med lokale ngo’er

Uddannelsesinstitution

Væk med papirkurve på kontorerne - giver bedre affaldssortering

Uddannelsesinstitution

Ingen engangsservice

Departement


Donering af ældre lab.udstyr til skoler
El-biler i stedet for brændstofsbiler
Salg af gamle møbler/inventar til medarbejdere

Uddannelsesinstitution

Vand i karafler
Erstatte papbægre med krus
Erstatte mælkebrikker med mælk i mælkekande
Skifter biler ud til EL/hybrid
Obs på madspild
Genbruge telefoner
Genbruge elektronik
Plant et træ

Driftsorganisation

Lav fredning af ministerieopbyningen de næste ti år. Der bruges vanvittig mange ressourcer på sammenlægninger og opsplitning af ministerområder, skiltning, it, journaliseringssystemer, markedsføringsmaterialer, lokaler.

Departement

Genbrug af kontormateriel.

Sæt genbruget i system, så man ved hvor man kan stille/afhente mapper, skriveredskaber, plastik-charteks osv.

Styrelse

En genbrugsstation der kan genanvende: Skriveborde, kontorstole, skraldespande og lignende, som staten smider ud, så det ikke går til småtbrændbart eller jern.

Uddannelsesinstitution

Færre/kort afstand skraldespande og sortering ved kilde

Styrelse

Bemandet systue til reparationer to gange om året

Departement

Dansk (lokal) frugt i frugtordningen
 

Styrelse

Nudging til affalds-sortering (placering o.lign.)

Departement

Påvirkning af samarbejdspartnere ifht. affaldshåndtering

Driftsorganisation

Individuelt genbrug af brugt papir (ved blank bagside) som notesbog

Departement

Kaffemaskiner giver en masse affald i form af kaffegrums. Det kan gives til virksomheder, som genanvender kaffegrums til fx. at gro svampe, fremstiller sæbe og måske også andre produkter, som kan laves af kaffegrums.

Uddannelsesinstitution

At lave konkurrence om at mindske print

Styrelse

Ambassadører både i medarbejdergrupperne og på holdene (studerende) der fremmer affaldssorteringen

Uddannelsesinstitution

To affaldscontainere på rulleborde til mødeforplejning, en til madaffald, en til restaffald

Uddannelsesinstitution 

- Bedre sortering af affald lokalt
- genbrug mellem ansatte  generelt
- salg af gl møbler i stedet for at smide dem ud

Uddannelsesinstitution

Reducer engangsplastartikler i laboratoriet, særlig også handsker

Uddannelsesinstitution

Mindsk madsplid - betal for din mad i gram-priser.

Kulturinstitution

Udvikle genanvendelig 'to go' emballage med termoeffekt ala genanvendelige ølkrus på stadion, til koncerter o.s.v.

Driftsorganisation

Forbrug mindre printerpapir. Hver enkelt medarbejder står til regnskab for sit papirforbrug

Uddannelsesinstitution

Repair cafe

Kulturinstitution


Mulighed for etablering af cirkulær økonomi ved udskiftning af inventar og andet på arbejdspladsen. Statslig DBA så at sige

Styrelse

Genbrug af brugte kontormøbler

Uddannelsesinstitution

Hotline/rådgivning - affaldssortering findes men bruges på 117 forskellige måder. Det skal implementeres i bund - og kommunikeres.

Kulturinsitution

Sæt alle kontorartikler, der er udtjente men kan få et efterliv, et bestemt sted og se, om en alternativ affaldshåndteringsordning bortskaffer dem.

Styrelse

Take-away ordning i kantinen og måske lægge op til at man medbringer egne madboxe så man mindsker indkøb af madboxe

Styrelse

Muligheden for at man som medarbejder kan købe aflagte kontorartikler/it-udstyr via en slags online indkøbscentral

Styrelse

Genbrug og reparationer af materiel
 

Styrelse

          Undgå madspild
 

Uddannelsesinstitution

Forbedre affaldssortering (mere sortering, bedre hygiejne med fodpedal)

Styrelse, departement

Tøj med et logo som kan udskiftes

Styrelse

Tøj til genbrug/genanvendelse
 

Driftsorganisation

bottom of page