top of page

IdeBank transport

Tilbyde gratis årlig cykeltjek, finansieret af dyrere parkeringspladser

Departement

Mulighed for at anskaffe sig en ny (el)-cykel via en bruttolønsordning.

Styrelse

Tilbyde mulighed for at oplade elcykler i cykelskure - det for at animere kolleger til at cykle fremfor bilen

Driftsorganisation

Intern gomore-løsning på intra

Driftsorganisation

Insister på at deltage i møder online når du inviteres ud af huset - såfremt det overhovedet er muligt

Uddannelsesinstitution

Lav en grøn rejsepolitik

Kulturinstitution

Co2 budget og ansøgningsprocess ift at bruge  af organisationens co2 budget ifm udenlandsrejser (konferencer mm)

Kulturinstitution

Styret reduktion af flyrejser for videnskabelig personale. Som udgangspunkt ingen flyrejser for administration.

Uddannelsesinstitution

Grønt skema - øget samkørsel.  Koordinering af elevers og medarbejderes mødetidspunkter efter bopæl

Uddannelsesinstitution

Undervisningsfrie dage for elever og ansatte, hvor der arbejdes virtuelt og deraf afledt ingen transport.

Uddannelsesinstitution

Finde lokale løsninger for at minimere transport/energi

Uddannelsesinstitution

Flere sikre cykelpladser til elcykler

Departement

Alle leasing aftaler skal stille krav om el biler. Samtidig skal de opsættes mange ladestanderer.

Uddannelsesinstitution

Revision af befordringsregler for tjenestekørsel - krav og/eller incitamenter grøn kørsel

Styrelse

El-ladestandere, cykel mellem afdelinger hjemmearbejdsdag/undervisningsdag,

Uddannelsesinstitution

Køb en El golfvogn.

Kulturinstitution

Klima-kørsel
Samkørsel til arbejdspladsen via hotspots. Fx Claus - 3 pladser - stopper ved Trianglen på hverdage kl. 8:15 - kræver kommunikationsplatform, hvor medarbejdere kan melde sig til at køre eller køre med

Styrelse

Årlig cykeltur, hvor man cykler på job (hvis muligt). Måske som erstatning for DHL

Styrelse

Elbiler

Styrelse

Færre flyrejser
 

Styrelse

Begrænse dieseldrevet materiel

Styrelse

Samkørsel til møder og kurser

Driftsorganisation

Tag trappen i stedet for elevatoren

Departement

Opfordre til mere klimavenlige rejser ved at afsætte flere midler til mere rejsetid og dyrere billetter

Departement

Jeg synes vi skal slå et slag for offentlig transport og fx understøtte togkort.

Driftsorganisation

Fjern parkeringspladser så at ansatte tager cykel/tog på arbejde

Uddannelsesinstitution

Mere organiseret fælleskørsel, så det ikke er op til den enkelte at arrangere samkørsel

Uddannelsesinstitution

Samkørselsaftale for elever på skolen skal faciliteres

Uddannelsesinstitution

Begrænse rejser - kigge på virtuelle muligheder

Driftsorganisation 

Samkørselsportal til og fra arbejde

Uddannelsesinstitution

Attraktiv cykelparkering med mulighed for lettere værkstedsfunktion og luft

Uddannelsesinstitution

Lavere CO2-aftryk på alle studieture (fx udelukkende ture til nabolande og Europa)

Uddannelsesinstitution

Elcykler til møder i lokalområde

Uddannelsesinstitution

Bilerne ud af gården, planter og træer ind

Styrelse

Delecykler til statsansatte

Kulturinstitution

Vi cykler på arbejde - hele året (det kræver flere/større cykelskure. Måske et cykelværksted, hvor man kan lappe og lave mindre reparationer. En cykelpumpe ala den man finder hos en cykelhandler).

Styrelse

Lav en konkurrence med præmier (evt. blot æren) om cykling

Styrelse

Grøn transportstrategi:
Hvor kører man hen med tog?
Hvor er det ok at tage en tjeneste-bil?
Anskaffelse af tjeneste-el-cykler

Styrelse

Kørefri dage 

Styrelse

Gør det obligatorisk at afsøge muligheden for tog og bus, frem for fly - både indenrigs og udenrigs.

Det er typisk en dyrere løsning for arbejdsgiver/den enkelte afdeling, da det ofte kræver længere transporttid og dermed højere medarbejderudgifter.

Styrelse

El tjenestecykler og tjenestebiler

Driftsorganisation

Begrænse bilkørsel

Styrelse

Mulighed for hjemmearbejde

Styrelse

Offentlig transport ved tjenesterejser

Styrelse

Klimakompensation ved flyrejser

Departement

Hver statslig virksomhed bør beskrive en klar og konkret rejsepolitik der prioriterer onlinemøder frem for fysiske møder.

Uddannelsesinstitution

Nedbringe antallet af flyrejser på tværs af vores lokationer.

Styrelse

Cykel udlejning/abonnement til ansatte.

Kulturinstitution

Indkøb af el-varevogn

Uddannelsesinstitution

Konkurrence på kontorniveau om at reducere tjenesterejser af alle slags

Styrelse

Rejsekort til fælles brug/transportpolitik

Kulturinstitution

Befordringsfradag for de første 12 km til personer der cykler.

Styrelse

Elladere på p-plads

Driftsorganisation

Friere mulighed for brug af egen bil til arbejdskørsel, hvis den er mere klimaeffektiv end arbejdspladsens.

Styrelse

Bevægelse til og fra arbejde fx Cykelkonkurrence på arbejdspladsen.

Uddannelsesinstitution

Gøre det obligatorisk at tilbyde DSB Erhverskort som bruttolønsordning

Styrelse

Samkørsel - hvem bor du tæt på? Del bilen til og fra arbejde + både godt for klimaet og for samarbejdet/det sociale.

Styrelse

Økonomisk tillæg for at tage cyklen på arbejde!

Styrelse

Tilskynde medarbejderne til i højere grad at cykle til/fra arbejde ved at etablere bedre faciliteter, fx. at cyklen kan stå tørt, man kan oplade batteri til el-cykel, hænge cykelhjelm mv.

Uddannelsesinstitution

Køb en elcykel

Kulturinstitution

Undersøge klimaaftryk på flyrejse ctr. hotelovernatning. 
Baggrund: Vi er en styrelse på to lokationer: Aalborg og København. Det indebærer en del rejseaktivitet på tværs af landet. Vi er dog i tvivl om, hvad der klimamæssigt giver bedst mening: er det rejse frem og tilbage samme dag, eller at pulje flere ting, og så til gengæld opholde sig flere dage på den anden lokation?

Styrelse

Samkørsel - en database, hvor man kan skrive hvis man kører i bil og oplyse hvor man bor landet og dermed kan køre sammen til arbejdspladsen

Styrelse

Saml møder, så der ikke er så meget transport

Driftsorganisation

Mulighed for at cykle

Departement, styrelse

Flere ladestandere til private elbiler

Styrelse

Opladekort til elbiler (nem opladning)

Styrelse

Tog i stedet for fly
 

Departement

bottom of page