top of page

IdeBank byggeri

Den nye møntfod CO2 bør sidestilles eller vægte tungere end pris i et udbud - Uden dog at gå på kompromis med kvaliteten.

Uddannelsesinstitution

Klimasikre og beplantning af åbne pladser

Kulturinstitution

Vild med vilje - erstat brosten, grus og asfalt med stembænke der omkranser områder med planter, vild beplantning og skyggefulde trær. Giver luft og biodiversitet

Departement

Vandkølet ventilation af bygninger

Driftsorganisation

Gå bort fra intelligent lysstyring. Dels er der ofte fejl (lyset slukker ikke, som det skal, eller slukker hele tiden). I stedet bør vi benytte lys, som kun har en tænd/sluk- (og evt. dæmpe) funktion.

Styrelse

Se på mulighed for solceller selvom bygningerne er fredet og ikke må ændres.

Uddannelsesinstitution

Lave grønne tage på alle tage der ikke kan have solceller, fx cykelskure.

Uddannelsesinstitution

Pladsbesparelser
 

Plante blomstrende træer (æble, pære, kirsebær m.m.) i stedet for træer som ikke blomstre. Det er godt for bierne og andre flyvende insekter - og en sidegevinst for medarbejderne, at kunne plukke frugt i "egen have".

Styrelse

Grøn guide for indretning af arbejdspladser

Styrelse

Bistader
Vilde områder
Grønne dage
Regnvandsopsamling
Mindre græsslåning

Driftsorganisation

Udnytte kontor m2 bedre ved at ikke at have egne kontorpladser. Hvis vi deles om kontorpladserne, når vi fx er på ferie, kurser eller arbejder hjemme behøver vi langt færre kontorpladser. Og så kan vi nedlukke huse eller minimere drifts- og lejeomkostninger

Driftsorganisation

Insekthotel på udeområde

Styrelse

Etablere en grøn fond hvor de grønne besparelser reinvesteres i nye grønne besparelser, som tager nogle år at høste.

Uddannelsesinstitution

Sluk varmt vand til blandingsbatterier på toiletter.

Kulturinstitution

Energibesparende bygningsrenovering

Vi har en del fladt tag med tagpap på bygningen. Her kunne man lægge sedum, så tagfladen bliver mere grøn.

Styrelse

Flere grønne områder - inddrage p-pladser og plant træer. Både smukt, grønt og med til at klimasikre byerne (ift. fx. skybrud og hedebølger)

Styrelse

Få flere grønne oaser, vild med vilje, grønne tage o.lign. Både inde og ude.

Kulturinstitution

Plant træer på udearealerne

Uddannelsesinstitution

Grønne krav til byggematerialer

Kulturinstitution

Flere solceller
Etabler havvandskøling af bygning

Driftsorganisation 

Begrænsning af bygningsmasse

Placering af tjenestesteder tæt ved offentlig transport

Styrelse

bottom of page