top of page

IdeBank energi

Opstille motionscykler i klasserummene, som genererer energi. Der kan også være motionscykler på kontorerne, lærerværelserne, mødelokaler og kantiner.

Uddannelsesinstitution

1. Udskift lysstofrør med LED
2. Nøjes med pære/LED/pærer i hver anden lyskilde

Styrelse

Hver statslig virksomhed bør få kortlagt deres samlet energiforbrug for at identificere områder, hvor der kan hentes konkrete besparelser. 
Ex udskift gamle eller ineffektive apparater med energirigtige modeller og etablere intelligent belysning.

Uddannelsesinstitution

Afskaf 75 % af alle medarbejdertelefoner - brug IP-telefoni/skype/teams i stedet

Styrelse

Dialog med it-leverandører om grøn systemudvikling og drift.

Styrelse

Nedbringe antallet af printere til et absolut minimum

Styrelse

Levetidsforlænge it udsyr

Styrelse

Egne personlige krus

Styrelse 

Virtuel undervisning 1 dag om ugen på udvalgte studieretninger

Uddannelsesinstitution

Fælles hjemmearbejde hver fredag.

Kulturorganisation

Arbejde på en løsning der kan nedsætte aftrykket fra servere - evt samarbejde med dtu

Kulturorganisation

Ingen flyrejser på studieture

Uddannelsesinstitution

Styre tænd/sluk af lys på fællesarealer, så det bliver afhængig af dagslyset. I dag står lyset i fællesarealer ofte tændt (hvis ikke en opmærksom medarbejder slukker det), selvom solen skinner, og der reelt ikke er brug for at have lys tændt.

Uddannelsesinstitution 

Gennemgå alle eksisterende vinduer og rammer. Udskift og renovér efter behov. (fremfor bare at udskifte dem alle med regelmæssige intervaller)

Uddannelsesinstitution 

Automatisk slukning (fx kl 18-7) på strømforsyning til skærme, bordlamper, docks mv.

Departement

Vild med vilje. Evt. plante nogle træer, områder med blomsterblandinger

Uddannelsesinstitution

Gem digital data lokalt i stedet for fælles skyer. Dermed også være bedre til at rydde op i de store digitale filer.

Kulturinstitution

Opfordre folk til at tage trapper i stedet for elevator

Mulighed for affaldssortering flere steder på arbejdspladsen

Begrænse det antal gange man bestiller varer/indkøb om året og samle det til flere og større samlede indkøb

Uddannelsesinstitution

Vælg kantine- og frokostordninger der har grønne profiler, og som prioriterer lokale råvarer

Styrelse

Synlighed af vores forbrug til inspiration for besparelse

Uddannelsesinstitution

Nudge til at bruge trappe frem for elevator. (Hjælper også på de 19grader om vinteren;)

Kulturinstitution

Motionscykel til opladning af mobiltelefon og samtidig mentalt sundt med brud og rutine og fysisk bevægelse. Tiden kan bruges til fx forberedelse til møde og refleksion.

Uddannelsesinstitution 

Solceller på ydermurene

Kulturinstitution 

Nedsætte en klimagruppe – verdensmålsråd.

Kulturinstitution

Central styring af strøm, så der lukkes ned for det meste om natten. Der står ofte store skærme tændt i mødelokalerne, når alle er gået hjem. 

Uddannelsesinstitution 

Katalog over bæredygtighedsutopier som motivation for adfærdsændringer

Uddannelsesinstitution 

Tilpas antallet af skærme efter hvad folk har brug for, så normalen ikke bare er 2 skærme.

Driftsorganisation 

Solceller på taget

Styrelse

Opfordre ansatte til at stemme til bestyrelsesvalg i deres pensionskasse (for mange er det P+) og dermed påvirke i en grønnere retning

Departement

Gør det til bonusafgørende KPI for chefer/direktører at reducere virksomhedens/afdelingens CO2-aftryk

Styrelse

Vi skal fremadrettet have Grønne repræsentanter. Dette skal understøtte den grønne omstilling og skabe en formel ramme for det fremtidige arbejde. For nuværende beror det (for) ofte på enkelte ildsjæle.

Driftsorganisation

Lav en tjekliste til SU med de lavthængende frugter baseret på de succesfulde tiltag. På den måde bliver det meget konkret og let at gå i gang.

Uddannelsesinstitution

Der udvikles et energitræ på en storskærm som placeres et synligt sted i virksomheden. Træets blade bliver mere mørkegrønne eller lysegrønne i takt med energiforbruget (vand, el og varme) i virksomheden. 

Uddannelsesinstitution

Slukke maskiner
(smart tidsindstillet nedlukning af skærme)

Styrelse

Monitering af varmeforbrug

El-spareskinner

Styrelse

Afhold årlig grøn idékonkurrence med omvendt bevisbyrde. Evt. i forbindelse med fredagsbar for at øge deltagelsen

Departement

Når vi går hjem fra arbejde, så står alle computere på stand by - lave en "hovedafbryder" ved døren eller centralt, så alle kontorerne er slukket helt når der ikke er nogen der arbejder

Uddannelsesinstitution

Ændring af driftstider på ventilation og køl

Departement

Genbesøg behov for 2 skærme

Departement

Genbrug af varme fra serverrum til opvarmning.

Styrelse

Planter og træer i gården el. på tagteresse

Departement

Hvert kontor skal have en duks (ordningen går på omgang), som står for at lukke alle vinduer og slukke lyset - også i mødelokaler.

Styrelse

Solceller på taget

Styrelse 

Energioptimere vores hjemmesider, fx hvornår
Bruger vi videoer og skal de køre mens man scroller i tekst.

Kulturorganisation

Solceller
Forbruge mindre energi (luk og sluk)
Ingen varme i tomme lokaler

Uddannelsesorganisation

Meget færre tændte kaffemaskiner - flere termokander

Driftsorganisation

Opgør systemers/applikationers energiforbrug og incentiver at forbruget nedbringes.

Styrelse

Grønne områder på alle lokationer

Kulturinstitution 

Genbrug din kaffekop og glas i løbet af dagen, og reducer den tid opvaskemaskinen kører, hele dagen

Styrelse

Fælles forståelse (temadag) - så alle medarbejdere tænker på de små ting i hverdagen (sluk lyset, luk vinduet, sorter affald) 
Step 2: 
Inddragelse af vores elever / kursister måske udvidelse af først ide, hvordan får vi vores elever / kursister til at tage ansvar

Uddannelsesinstitution 

Eliminer lokale servere

Styrelse

Hvorfor to skærme på hvert skrivebord.

Uddannelsesinstitution

Gng Bygning mhp at sænke klimaaftryk
Konkurrence cykel/ off transport
Kantine - spis lokalt producerede varer
Gng stand-by Produkter

Styrelse

Sluk skærmen og sluk og luk kampagner

Styrelse

Flere solceller på offentlige bygninger.

Departement

Stil krav til alle udviklingsprojekter at der skal være grønne gevinster og de vægter højest.

Styrelse

Skilt: Sluk lyset, når du forlader lokalet. Indstille bevægelsessensorer til kortere tid. Afkobl automatisk tænd.

Uddannelsesinstitution 

Sæt timer på alle lys i alle rum og bygninger, så der slukkes hurtigt, efter sidste mand

Styrelse

Sikkert arbejdsmæssigt kommunikationsmiljø på private mobiltelefoner, så man kun behøver en enkelt mobil

Styrelse

Lade kursister måle deres computeres strømforbrug ved forskellige aktiviteter

Uddannelsesinstitution 

Identificere spild af energi i laboratorier og udstyr for at kunne ændre brugernes adfærd

Uddannelsesinstitution 

Få printer til at printe på 2 side og sort/hvid som standart

Kulturinstitution 

Aktiv ændring af dresscode.
Forventninger og italesættelse af særligt formelle dresscodes skaber incitament til øget tøjforbrug.

Styrelse

Gør det til et krav i hotelaftalerne, at ansatte indkvarteres i værelser uden badekar.

Styrelse

Awareness kampagne med ideer til grøn adfærd og måling af effekt

Driftsorganisation

Stand-by forbrug. Slukke for udstyr der bruger unødvendig strøm.

Uddannelsesinstitution

Kantine med bestilling dagen før - stop madspild. 

Styrelse

Solceller

Uddannelsesinstitution

Slukke lys og tage opladere ud af stikkontakter

Departement

 Sikre funktion af klimaanlæg/ventilation

Styrelse

Oprydning i mail-indbakken (dataforbrug)

Departement

Udskift lysstofrør med LED Genindvinde varme fra skærmrum.

Styrelse

Selvom vi sænker varmen til 19* om vinteren, behøver vi ikke at fortsætte hermed om sommeren. Her kan vi nøjes med at køle til fx 22-23*. Det at køle lokaler om sommeren, er ret omkostningsfyldt. Evt. slukke helt for køleanlægget om sommeren.

Styrelse

LED belysning - PIR. Sensorer

Departement

Fokus på at få slukket computerskærme, lys og lukket vinduer

Styrelse

Tryk på knappen - sluk for skærmen!

Uddannelsesinstitution

Udarbejde et klimaregnskab

Driftsorganisation

Lånecykler til tranport mellem lokationer

Uddannelsesinstitution

Tag trappen fremfor elevatoren - du sparer på energien og du får lidt motion

Driftsorganisation 

Solceller til opladning af batterier i bærbare computere

Uddannelsesorganisation

Sluk for al stand-by forbrug til skærme og pc, når du forlader arbejdspladsen.

Kulturorganisation

Solceller på taget
Små vindmøller/fangere - måske også på taget

Driftsorganisation

Sensor tænd/sluk hvor muligt

Departement

Sænk temperaturen på arbejdspladsen 1 grad

Kulturinstitution 

Gøre energiforbruget synligt for medarbejdere og studerende

Uddannelsesinstitution 

Installere vandtanke på taget så regnvand kan bruges til fx at vande blomster på arbejdspladsen

Departement

Ryk de ansatte sammen på færre m2

Kulturinstitution

 Insekthoteller/vild med vilje

Kulturinstitution

Lys- og temperaturstyring. Ombyg af eksisterende armaturer til LED.

Uddannelsesinstitution

Bæredygtighedsstrategi med målsætninger i forhold til eksempelvis energi og andre bæredygtighedsrelaterede områder

Uddannelsesinstitution

Kaffeautomat isf at brygge kander af kaffe som bliver kasseret. Brug cykler til transport rundt i byen isf biler. Solceller på taget til varmt brugsvand.
Grøn kantine

Kulturinstitution

Slukke skærme når vi går hjem

Kulturinstitution

Timer/sensor på belysning

Kulturinstitution 

Mere fokus på online møder, vi har 6 afdelinger, mødekultur, fælles forståelse for indhold og engagement.

Uddannelsesinstitution

Nudging: god adfærd. Sluk lyset!

Kulturinstitution

Sløjfe nogle printrum

Uddannelsesinstitution 

Nedlæg printerrum, og reducer udskrivning

Styrelse

By-bier på taget af bygningen. Honningen til salg i kantinen

Styrelse

Skab gejst og sammenhold gennem kampagner med gode råd og giv indblik i forbrug og fremskridt.

Uddannelsesinstitution

Solceller på bygninger

Driftsorganisation

Vi skal have to faste, grønne/klima-uger om året på tværs af staten. Ugerne skal bruges til lokalt at rette fokus på grønne initiativer, grønne oplæg på tværs af arbejdspladser, grøn debat mv.

Driftsorganisation

Muligheden for at slukke servere om natten

Driftsorganisation

Gode råd til hvordan man lave grønne hjemmearbejdspladser

Uddannelsesinstitution

Dyb jordvarme

Kulturforankrede energibesparelser ifbm. mailafsendelser

Driftsorganisation

Opsæt lysfølere/automatisk tænd/sluk

Driftsorganisation

Indeklima på 19 grader

Departement

bottom of page